Polityka prywatności i plików cookies

Data publikacji: 28.03.2022

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony  www.magdesignstudio.pl przez firmę:

MagDesign Studio Graficzne
Magdalena Bakun
NIP 5451733931
Sokółka

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem email: kontakt@magdesignstudio.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – MagDesign Studio Graficzne Magdalena Bakun, NIP 5451733931, Sokółka
 • Strona – strona działająca pod adresem www.magdesignstudio.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Strony.

§2 Dane osobowe

Dane osobowe Użytkownik przekazuje Administratorowi poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub drogą mailową.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji usługi.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują prawa do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, to:
  • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
  • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać dane osobowe Użytkownika,
  • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
  • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
  • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
  • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

§3 Pliki cookies

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) na Stronie.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator zbiera informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania Strony, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddaje analizie w celu optymalizacji Strony pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych.
 4. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.